[mk_padding_divider size=”75″][mk_padding_divider size=”75″]
[mk_fancy_title tag_name=”h1″ size=”30″ force_font_size=”true” size_phone=”25″ font_weight=”bold” margin_bottom=”0″ font_family=”none” responsive_align=”left”]Cancerformen sarkom och dess utmaningar[/mk_fancy_title]

Sarkom är ett gemensamt namn för elakartade tumörer i kroppens stödjevävnad – skelett, brosk, bindväv och muskler. Sarkom är en aggressiv tumör och står för cirka en procent av alla cancerformer. Nästan hälften av alla patienter som drabbas av cancerformen avlider inom fem år. I Sverige drabbas cirka 400 personer per år och Sarkom uppkommer i alla åldrar. För människor som drabbas har det skett en förbättring de sista årtiondena men behandlingen av spridda tumörer är fortfarande en stor utmaning.

Sarkom finns i mer än 40 olika former och fortsatt forskning är självklart angelägen. Några av formerna beror t.ex. på mycket specifika genetiska förändringar då två gener går ihop och bygger en ny cancergen i form av en s.k. fusionsgen. Läkemedel som hämmar fusionsgenernas aktivitet i sarkomcellerna har forskats fram men fler och bättre läkemedel behövs. Idag finns bra behandlingsmetoder för vissa former av sarkom men andra former är resistenta mot klassiska cytostatikabehandlingar eller mot kirurgi.

Stiftelsen Bernt Katinas Minne vill bidra till forskning som leder till nya behandlingsmöjligheter och resultat i kampanj mot cancer i allmänhet och sarkom i synnerhet.

[mk_padding_divider size=”75″]